Ви є тут

Променевої терапії

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ


Відділення променевої терапії розміщене на території диспансеру у спеціально збудованому приміщенні, що за проектом і нормативними вимогами дозволяє проводити роботи з джерелами іонізуючого випромінювання і відповідає нормам радіаційної безпеки. Відділення розраховане на 60 ліжок.
Підрозділ оснащено: 
 — двома дистанційними гамма-терапевтичними апаратами — АГАТ Р1, РОКУС-М; 
 — двома внутрішньопорожнинними гамма-апаратами — АГАТ-ВУ-1, АГАТ-В; 
 — двома рентгенотерапевтичними апаратами РУМ-21М для близькофокусної рентгенотерапії;  
 — апаратом РУМ-13 для глибокої рентгентерапії; 
 — рентгендіагностичним апаратом 12П5. 

Для проведення радіаційного контролю використовуються дозиметри: клінічний дозиметр UNIDOS E, РКС-01 «Стора”.
У відділенні променевої терапії професійний потенціал складається із 8 лікарів, із яких вищої категорії – 5, І категорії – 1, інженера-радіолога
1, техніка-дозиметриста — 1, інженера з обслуговування та ремонту гамма-терапевтичних апаратів — 1, рентген-лаборантів — 7, медичної сестри для обслуговування хворих на внутрішньопорожнинних гамма-терапевтичних апаратах — 3, молодших медичних сестер — 8. 
Робота за системою єдиного радіолога дозволяє підвищити ефективність та одержати оптимістичні результати лікування онкологічних хворих. За зміну лікар із променевої терапії проводить лікування 25-30 хворих із різними локалізаціями раку, в тому числі й тих хворих, що отримують поєднане променеве лікування. 
Весь персонал відділення променевої терапії охоплений індивідуальним дозиметричним контролем (ІДК), який здійснюється Центральною лабораторією радіаційної гігієни медичного персоналу на базі Інституту медичної радіології АМН України (м.Харків). Під час контролю використовуються термолюмінесцентні дозиметри ТЛД. Наразі у відділенні ІДК охоплено 29 співробітників. Періодичність ІДК – щоквартальна. У 2014 році, за даними ІДК- випадків, перевищення квартальних та річних доз у персоналу не спостерігалось.
Щорічно у відділенні променевої терапії більш ніж 2600 пацієнтів отримують різні види променевого лікування злоякісних пухлин. Тільки у 2014 році на дистанційних гамма-терапевтичних апаратах проліковано 1875 хворих, на внутрішньопорожнинних — 179 хворих, 559 хворих отримали рентгентерапію. 
Променева терапія проводиться як самостійний метод лікування, так і у якості компоненту комплексного або комбінованого лікування онкологічних хворих. У ряді випадків вона застосовується за лікування непухлинних захворювань.

Радіологічна служба надає допомогу пацієнтам із пухлинами наступних локалізацій: 
• рак молочної залози (неоад′ ювантна, ад′ ювантна променева терапія, променева терапія метастатического раку); 
• гінекологічні злоякісні пухлини; 
• рак легенів; 
• рак органів травлення (хіміопроменеве або променеве лікування раку, 
стравоходу, панкреатобіліарної зони, прямої кишки, анального каналу); 
• рак органів голови та шиї (хіміопроменеве або променеве лікування); 
• рак органів сечовивідної системи (променева терапія); 
• саркоми м′ яких тканин, саркома Юїнга (променева терапія); 

• рак шкіри; 
• метастатичне ураження кісток, головного мозку, печінки, лімфатичних 
вузлів, м′ яких тканин, шкіри; 
• деякі системні захворювання (лімфома Ходжкіна, неходжкінські лімфоми).
У відділенні проводиться лікування всієї онкологічної патології згідно зі стандартами лікування онкологічних хворих, що затверджені наказом МОЗ України №554 від 17.09.2007 року. 
Контакти 

  відділення (0462) 5-61-65 

 

 

Кричфалушій Наталія Михайлівна 

завідувач відділення,

лікар вищої категорії

 

Шакун Наталія Євгенівна

лікар із променевої терапії,
лікар вищої категорії
 

Романенко Світлана Василівна
лікар гамма-терапевтичного апарату АГАТ-Р1, 
лікар вищої категорії

 

Грибанова Валентина Іванівна 
лікар гамма-терапевтичного апарату РОКУС-М, 
лікар вищої категорії

 

Пуськова Лідія Михайлівна
лікар гамма-терапевтичного апарату АГАТ- В, 
лікар вищої категорії

 

Івашко Наталія Олександрівна
лікар гамма-терапевтичного апарату АГАТ-Р1

 

Веремієнко Світлана Олександрівна

старша медична сестра відділення